Κεζμουρα, βρυκόλακα της Βαλτικής, πάρε απόψε το σκαλπ του βαψομαλλιά πορνόγερου υποτακτικού του Τρακη #OlympiacosBC #paobc #PaoOly