Όσοι θυμόμαστε τον εν λόγω κύριο έχουμε αντισώματα στη ραδιενέργεια