Η Aegean πλέον στα εμειλ της είναι σε φάση, γιατί να πεθάνετε στην Ελλάδα, ενώ μπορείτε να πεθάνετε με θέα τον Σηκουάνα με σαράντα τοις εκατό έκπτωση;