Χρήστος Φασούλας (ΑΚΑ ά-Χρηστος Φαταούλ-ας)
@chrisfas61 | 3:28 PM - 21 Nov 2020
Φόρεσε μάσκα γιατί του είπαν ότι κολλάει το ίντερνετ.