Αναλογικά με τον πληθυσμό, οι νεκροί στην Ελλάδα εδώ και μερες είναι επιπέδου Μεγάλης Βρετανίας.

Η απόλυτη κατάρρευση.