κι ακόμα προσπαθούν να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης οι γαμώσπιτοι