Σορυ που σας ταράζω αλλά στη Βουλή παίζει χριστοπαναγιες και εθνική υπερηφάνεια σε mapping, γιατί το εθνικό φρόνημα χρειαζόταν μάλλον λίγο fluffering. 🤦‍♂️