Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την τρολιά από την πραγματικότητα πλέον