Πολύ όμορφος στολισμός αλλά θα τον ήθελα ένα τσικ λιγότερο φιλελεύθερο