Είναι βάρος η ψυχή να ζυγίζει περισσότερο απ' το κορμί.