Στη μία τσέπη μπισκοτάκια του σκύλου για επιβράβευση που περπατάει κοντά μου, και στην άλλη τσέπη σοκοφρετάκια για μένα που περπατάω,γενικά.