Για να καταλάβετε την ψυχική μου κατάσταση, έβαλα τα κλάματα επειδή κάηκε μια λάμπα.