Τα "γιατί δεν μίλησε νωρίτερα", "γονείς δεν είχαν;", "και γιατί πήγαιναν τότε;" δεν γίνονται για όσους μίλησαν τώρα. Είναι εκφοβισμός για τους επόμενους. Για όσους το σκέφτονται.