Μία από τις δύο συγκεντρώσεις διαλύθηκε. Μαντέψτε ποια;