Νέος, ημεδαπός, αρκετά ευκατάστατος με προφίλ νοικοκυραιου που δεν είχε δώσει δικαιώματα, ένας "καθώς πρέπει" γυναικοκτόνος.

Δύναμη στο μικρό παιδί..
#γλυκά_νερά