Οι φοιτητές για να μπουν στη πανεπιστημιακή σχολή θα υποχρεώνονται σε rapid test αλλά οι πανεπιστημιομπατσοι που θα είναι εντός της σχολής όχι, σωστά καταλάβαμε κύριε @Vkikilias;