Τα καθαρά κέρδη της efood την τελευταία τετραετία:

2017: 4,8 εκ.
2018: 10,31 εκ.
2019: 23,7 εκ.
2020: 31,6 εκ.

Όταν κάποιος σου λέει ότι πλούτισε με σκληρή δουλειά, ρώτησε τον: <<τίνος;>>

Don Marquis