Είμαστε με κάθε Γεωργία. Πριν, τώρα και πάντοτε. Οπως είμαστε κατά του Κάθε Τριανταφυλλόπουλου που την περιφέρει σαν τρόπαιο τώρα που δεν περνάνε πια οι εκβιασμοί του. Αϊντε με το κάθε κοράκι