Πως είναι η υγεία του πολυτραυματία που του έφυγε το piercing? Έχουμε νεότερα;