Γιατί να διαβάσω το βιογραφικό της Σβίγκου όταν μπορώ να διαβάσω της οδηγίες χρήσης ενός απορρυπαντικού;