Έστρωσαν το δρομάκι που πάει σπίτι μου με πέτρες χωρίς να είμαι εκεί. Καλντερήμην