Ο πρωθυπουργός περπάτησε.
Απο βδομάδα θα ξεκινήσουμε και φρουτόκρεμα.