Η πατριαρχία δολοφονεί γυναίκες για τρίχες, γυναίκες Γιατι αποφάσισαν να χωρίσουν , γκει άντρες για τις προτιμήσεις τους, τρανς άτομα για την αμφίεση τους.
Τραγικό που κάποιοι νομίζουν ότι αυτό που γίνεται δεν μας αφορά όλες.