Έχω καταφέρει να σας αρτάρω 30 λεπτά χωρίς τους φακούς επαφής,μου χρωστάτε ε;🥳