Στην Λάρισα λέει, φτιάχνουν σπίτια από αχυρο και πηλό και έχουν γίνει ανάρπαστα!
Τώρα μένει να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα για τα άλλα δύο γουρουνάκια.