"Τα λόγια που είπες ήτανε βαριά Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη" twitter.com/fallingstarman…