Πάντα όταν πηγαίνω στη δουλειά λέω ''Καλημέρα πως είσθε'' σε κάθε συνάδελφο ξεχωριστά και αν ξεχάσω κάποιον ξαναβγαίνω και αρχίζω ξανά την διαδικασία από την αρχή