Πήρα καινούρια ακουστικά και δεν βλέπω την ώρα να διαπιστώσω την ποιότητά τους ακούγοντας Μια Ελλάδα Φως από Κωσταντίνα