1. Φυτρώνουν πατούσες από τα κωλομέρια σου
2. Χάνεις το δέρμα σου