Διαβάστε ακόμα στο Vice Φεβρουαρίου

-Γίναμε Εσερίχια Κόλι για μια εβδομάδα. Η ζωή μέσα στο τρυβλίο. Ποια αντιβιοτικά μας δυσκόλεψαν και γιατι