-Τι έχεις
-Να μη σε νοιάζει
-Εγώ φταίω που ανακατεύομαι.. μπουουουουεεαα