Ο Μπίρχαρτ μου κάνει ρτ αλλά το γυαλί έχει πια ραγίσει