Τα κανάλια: «Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα»

Εντωμεταξύ ο κρατικός μηχανισμός: