Σκούρηνε την ρίζα της η άλλη και μου κάνει παράπονα πως δεν το πρόσεξα,ναι συγγνώμη που δεν είμαι κάποιου είδους επιστήμονας ε