Η πολιτεία δεν είναι ανίκανη να εφαρμόσει τον νόμο. Είναι απρόθυμη