Ζήτησε συγνώμη ο Σαββίδης. Ντάξει, εξυγιάνθηκε το ποδόσφαιρο.