Kadir Gülen
Fol Yayınları. Philosophy. 
Kadir Gülen
@kadirrgulen | 7:36 PM - 22 Sep 2022
Yüz üstü bırakılmanın en zor tarafı, yaşamaya devam edebilmek için gereken teselliyi kendimizde bulmak zorunda kalmamız değil mi hep? Kendi kendini teselli etmek, yüz üstü bırakılma hâlini umutsuzca açıklama çabasına girmek değil mi hep?
Kadir Gülen
@kadirrgulen | 9:02 PM - 21 Aug 2022
Bilinçli yaşantımızın büyük bir kısmı yanılsama üzerine kurulu. Yaşamak için olmazsa olmaz bir şey bu, çünkü aksi durumda her şey fazla anlamlı olurdu. Fazla anlam bizi hasta eder; şizofreni hastalarının en büyük derdi budur; Şeyler, insanlar, sesler, dünya fazla anlamlıdır.
Kadir Gülen
@kadirrgulen | 8:52 PM - 21 Aug 2022
Rollo May, Yaratma Cesareti adlı kitabında, terapinin amacı hastaya bir miktar yanılsama vermektir diyor. Çünkü sizi hasta eden şey gerçekliğin sinir sisteminize fazla gelmesidir. Hastanın gündelik yaşama dönmesi için daha fazla gerçeklik değil, makul miktarda yanılsama gerekir.